لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

دسترسی

به درمان

برای همه

انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهدغربالگری آقایانغربالگری بانوان

غربالگری_سرطان #

را جدی بگیریم

دیوار مهربانی

محتواهای خودتون از عکس و فیلم رو برامون با موضوع سرطان ارسال کنین تا با نام خودون تو سایت انتشار بدیم …
هر عکس و محتوایی که برامون میفرستین
دسترسی به درمان برای بقیه آسون‌تر میکنه

عکس ارسالی شماره 1

عکس ارسالی شماره 2

عکس ارسالی شماره 3