نمای بیمارستان ناظران
کادر مجرب
نمای داخلی بیمارستان ناظران
اتاق عمل

IPD Certification

This certificate was issued to
Nazeran Hospital
Affiliated to Mashhad University of Medical Science
To confirm this hospital complies with MOMHE regulation and requrements in all asspects relating to the establishment of international patient department
بيمارستان عباس ناظران
مجوز پذیرش بیماران بین الملل

دپارتمان بیماران
بین الملل

جهت آشنايي شما با قوانين و آداب و رسوم اداري جاري بيمارستان ها در ايران و به منظور تسريع و تسهيل مراحل مختلف انجام امور، واحدي تحت عنوان بيماران بين الملل (IPD) در بيمارستان فعاليت مي نمايد. این واحد تمامی تلاش خود را برای تسهیل روند درمان شما از زمانی که تصمیم به درمان در بیمارستان ناظران دارید تا پایان درمان و اقامت شما برای درمان خواهد نمود.

بیمارستان عباس ناظران

چشم انداز و رسالت بیمارستان

بیانیه چشم انداز:

بیمارستان ناظران در نظر دارد با توجه به ظرفیت بالقوه انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد، در افق 1405 با کسب درجه یک عالی اعتبار بخشی به عنوان یکی از قطبهای درمان انکولوژی در شمال شرق کشور در حوزه سلامت مطرح گردد.

بیانیه رسالت:

با توکل به خداوند متعال و پشتوانه انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد، بیمارستان ناظران واقع در شهر مقدس مشهد متعهد است با برنامه ریزی،سازمان دهی و تکیه بر فرهنگ والای ایرانی – اسلامی، با بهره گیری از نیروهای متخصص و متعهد و تجهیزات پیشرفته در زمینه ارائه خدمات تشخیصی درمانی، به ویژه بیماران انکولوژی با محوریت ایمنی بیمار و رضایت مندی گیرنده خدمت، دسترسی همگان علی الخصوص اقشار آسیب پذیر را به خدمات مطلوب و با کیفیت فراهم آورد.

آسایشگاه ناظران
40
سال با انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد