لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

راهنمای بیماران خارجی

فرآیند پذیرش بیماران الکتیو

فرآیند پذیرش بیماران الکتیو

1- خوش‌آمد گویی و همراهی بیمار توسط واحد تکریم و هدایت بیمار به سمت اتاق IPD

2- پذیرایی از بیمار در واحد IPD و انجام امور پذیرش و بستری(پذيرش الكتيو)

3- بررسی دستور بستری بيمار و توجيه بيمار از نظر قيمت و هزينه شب تخت ها توسط کارشناس IPD

4- هدايت بيمار به اورژانس جهت اخذ شرح حال توسط پزشك اورژانس

5- برگشت بيمار به دفتر IPD جهت تشكيل پرونده

6- ثبت اطلاعات هويتی بيمار و همراه بيمار در قسمت پذيرش سامانه جامع

7- چاپ پرونده و اخذ مبلغ به عنوان علی‌الحساب و اعلام رضایت بیمار جهت دریافت خدمات درمانی

8- چاپ دستبند بيمار و بستن دور دست بيمار

9- تحويل يك عدد كارت همراه به بيمار و تحويل پرونده به نيروd تكريم و هدايت بيمار به بخش

پذیرش سرپایی اورژانس

1- اطلاع به کارشناس مسئول IPD توسط پرستار IPD

2- ترياژ بيمار توسط پرستار IPD

3- تعيين سطح ترياژ توسط پرستار

4- تكميل برگه ليست اقدامات درخواستي مثل ويزيت پزشك IPD و … توسط پرستار و ارائه به بيمار جهت تحويل به پذيرش براي ثبت و اخذ وجه

5- ارجاع بيمار به اتاق پزشك IPD

6- ثبت درخواست اقدام بعدي مثل انفوزيون يا سونداژ توسط پزشك براي تحويل به پذيرش براي دريافت وجه

پذیرش تحت نظر اورژانس

1- اطلاع به کارشناس مسئول IPD توسط پرستار IPD

2- ترياژ بيمار توسط پرستار IPD

3- تعيين سطح ترياژ توسط پرستار

4- تشكيل پرونده تحت نظر توسط نيروی پذيرش به درخواست پزشک طب اورژانس

5- چاپ اوراق پرونده و اعلام رضایت بیمار جهت دریافت خدمات درمانی

6- چاپ دستبند بيمار تحويل پرونده به منشی بخش جهت ثبت اقدام

7- درصورت پايدار شدن حال بيمار، توجيه همراهی برای هزينه ها و اخذ مبلغ علی الحساب

فرآيند ترخیص بيمار بستری در بخش

1- اعلام ترخيص بيمار توسط پزشك معالج

2- تکمیل پرونده بیمار توسط پزشک معالج و پزشک IPD

3- تدوین خلاصه پرونده بیمار به زبان انگلیسی با کلیه اصطلاحات مورد نیاز و مطابق دستورالعمل توسط پزشک IPD با مشورت پزشک معالج

4- اطلاع به کارشناس IPD در زمینه ترخیص بیمار توسط پرستار IPD

5- ارائه آموزش های لازم قبل از ترخیص و اطلاعات مورد نیاز از قبیل پیگیری روند درمان توسط پزشک و پرستار IPD

6- ارائه کلیه اطلاعات مورد نیاز در زمینه راههای برقراری ارتباط با بیمارستان (ایمیل، تماس تلفنی، سایت) در فرم های طراحی شده توسط کارشناس IPD

7- انجام اقدامات لازم جهت ترخیص بیمار توسط کارشناس IPD و دریافت مبلغ مورد نیاز مطابق صورتحساب تدوین شده

8- ارائه فرم خلاصه پرونده به زبان انگلیسی به بیمار

بیمارستان ناظران مشهد:

آدرس: مشهد- قاسم آباد شریعتی 47

تلفن: 5135006000-98+

+98-5135006699 :تلفن مستقیم واحد بیماران بین المللی 

فکس: 5135006000-98+

ایمیل: Ipd.nazeranhospital@gmail.com

تلفن همراه مسئول بیماران بین المللی: 989941675806+

اينستاگرام : nazeran.hospital

 

مسیردسترسی به بیمارستان ناظران از فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد:

مسیردسترسی به بیمارستان ناظران از ایستگاه راه آهن مشهد: