لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

تقدیر در بیمارستان ناظران از 40 سال خدمت در عرصه خبرنگاری

عباس امیریان خبرنگار ناظران

استاد عباس امیریان خبرنگاری که 40 سال در عرصه خبری در جمهوری اسلامی ایران قلم زده است به مناسبت روز خبرنگار در بیمارستان ناظران مورد تقدیر انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد قرار گرفت.

مهندس مستشاری رییس هیات مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد در روز خبرنگار و  نشست تقدیر و تشکر از عباس امیریان خبرنگار با سابقه خراسانی گفتند: خبرنگاران چشم و گوش قوای مملکت هستند و مظلومترین قشر جامعه. ایشان اعلام کردند: آقای امیریان سالهاست به شکلی مومنانه در خدمت انجمن و بیمارستان ناظران بوده است و مدتهای متمادی در این مسیر خیرخواهانه به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی کمک کرده و حضور ایشان درکنار ما باعث افتخاراست. در پایان نشست، عباس امیریان، ضمن تشکر از اعضای هیات مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد و تجدید خاطرات دوران خبرنگاری و افتخار حضور در کنار رهبری معظم انقلاب به نقش و جایگاه موثر خبرنگار در توسعه و پیشرفت جامعه اشاره کرد و خدمت به بیماران و حضور در بیمارستان ناظران را مانند حضور در بهشت عنوان نمود.