لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

لوح و استند تسلیت

لوح تسلیت شماره 1

لوح تسلیت شماره 1

5,000,000  ریال

با پرداخت حداقل مبلغ 5,000,000 ریال لوح تسلیت شماره 1 برای شما ارسال می‌گردد

جزئیات بیشتر

در مورد لوح های تسلیت

هیچ عمل و سخنی جای خالی عزیزمان را نمی‌تواند پر کند ولی می‌توان همدردیمان را به نوعی بیان کنیم که دست کمکی باشد برای همنوعانمان، انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد با فراهم آوردن این شرایط شما را عضوی از خانواده بزرگ این انجمن می‌خواند، شما با سفارش این لوح ها و بنر های یادبود می‌توانید علاوه بر همدردی با عزیزانمان ، عضو بزرگی از خانواده بزرگ انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد شوید و درمان عزیزان مبتلا به سرطان کمک کنید.