لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

بيمارستان آنكولوژی عباس ناظران

بیمارستان عباس ناظران

مجهزترین بیمارستان تشخیص و درمان سرطان در کشور

بیمارستان ناظران
اتاق عمل های مجهز
در بیمارستان ناظران

دارای راهرو استریل مجزا
ارائه خدمات مطلوب سلامت، حق بیمار است

آزمایشگاه تخصصی و پیشرفته

مجهز به اسکنر اسلاید پاتولوژی

آزمایشگاه تخصصی و پیشرفته

مجهز به اسکنر اسلاید پاتولوژی
Real Time PCR مجهز به دستگاه
مجهز به دستگاه فروزن

آزمایشگاه تخصصی و پیشرفته

مجهز به اسکنر اسلاید پاتولوژی

دستگاه ام آر آي باز

بدون تونل
قدرت تحمل وزن بالا
با صداي بسيار كم
اورژانس بیمارستان ناظران

ارائه خدمات 24 ساعته

دارای پزشکان متخصص

بیمارستان عباس ناظران با بهره مندی از پزشکان متخصص و مجهزترین امکانات در خدمت بیماران محترم می باشد.

خدمات 80%
حرفه 90%
رضایت 70%