لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

پذیرش بیماران هماتولوژی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در بیمارستان ناظران

بخش شقایق هماتولوژی بیمارستان ناظران

 

بیماران هماتولوژی بیمارستان امام رضا (ع) تا پایان پیک کرونا همه روزه در بیمارستان ناظران پذیرش می شوند.

محبوبه مختار پور مترون بیمارستان ناظران گفت : باتوجه به اینکه بیشتر بخش های بیمارستان امام رضا (ع) درگیر بستری بیماران کرونایی می باشند بنا به دستور استاندار محترم خراسان رضوی و معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد پذیرش بیماران هماتولوژی بیمارستان امام رضا(ع) با هماهنگی ستاد هدایت درمان دانشگاه در بیمارستان ناظران انجام می شود و تا کنون 17 نفر از این بیماران به این بیمارستان مراجعه کرده و درحال درمان می باشند. قابل توجه است این همکاری تا پایان پیک کرونا ادامه خواهد داشت.