لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

شکستگی مچ دست

  • 1403-03-29

شکستگی مچ دست

رادیوس استخوان بزرگی است که بین دو استخوان آرنج و مچ دست قرار گرفته است شکستگی کالیس مچ دست نوعی شکستگی است. که اغلب به علت تصادفات اتومبیل حوادث ورزشی، سقوط در حین اسکی بازی و یا سقوط بر روی بازو شایع ترین علت اتفاق می افتد. انجام عمل جراحی که در این حالت با گذاشتن بین و پلاک باعث نگهداری استخوان در محل مناسب خود و ثابت کردن قطعات شکسته استخوان می شود که در این صورت گچ دست 6 تا 8 هفته توسط پزشک تجویز می شود.

علائم

شکستگی مچ دست

•  تغییر شکل در مچ دست

•  درد

•  تورم

•  ضعف

•  محدود شدن دامنه حرکت انگشتان و همچنین احساس سوزن سوزن شدن در دست

 

>>  شکستگی مچ دست   <<