لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

بیماری مزمن انسدادی ریه

پمفلت بیماری مزمن انسدادی ریه بیمارستان ناظران مشهد
  • 1403-03-26

بیماری مزمن انسدادی ریه چیست ؟

بیماری انسدادی مزمن ریه یک بیماری تنفسی است که در آن جریان هواییبه خصوص در هنگام بازدم، دچار محدودیت و کاهش سرعت می‌شود و همراه با ان ممکن است یک واکنش التهابی غیر طبیعی در پاسخ به ضررات مضر و گازها نیز وجود داشته باشد.

بیماری مزمن انسدادی ریه واحد آموزش سلامت بیمارستان ناظران مشهد

برای مطالعه بیشتر در مورد بیماری مزمن انسدادی ریه روی لینک زیر کلیک نمایید.

>>  بیماری مزمن انسدادی ریه   <<