لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

دررفتگی فک

  • 1403-03-29

دررفتگی فک

وقتی یکی از استخوان های تشکیل دهنده مفصل از موقعیت طبیعی خود خارج می شود، در رفتگی یا جابجایی ناميده می شود .به همین ترتیب، فک یا استخوان فک پایینی ممکن است به هنگام خمیازه کشیدن، بیش از حد کشیده شود و باعث جابجایی مفصل فک شده و در نتیجه جابجایی یکی از مفصل ها و یا هر دو را به همراه داشته باشد.

فک از جا دررفته می‌تواند کاملا دردناک و ناراحت کننده باشد. بیمار ممکن است به طور طبیعی، قادر به بستن دهان خود نباشد. همچنین ممکن است به طرز ناخوشایندي، یه یک طرف، متمایل باشد. در نتیجه، بیمار قادر به گاز گرفتن، جویدن و صحبت کردن عادی نیست. جا انداختن فک دررفته برای یک فرد حرفه ‌ای و آموزش ‌دیده، آسان است و می تواند به سرعت انجام شود. با این حال، بسته به علت واقعی بیماری، ممکن است به درمان بیشتری نیاز باشد.

ضربه خوردن به فک یکی از شایع ‌ترین علل جابجایی و دررفتگی فک است که شامل تصادف و یا حتی ضربات ناشی از ورزش ‌های تماسی نیز می شود. ممکن است شگفت‌ زده شوید از اینکه بفهمید چیزی به سادگی باز کردن دهان در زمان خمیازه کشیدن، می تواند باعث در رفتگی فک شما شود.Dislocation of the jaw

 

برای مطالعه بیشتر در مورد دررفتگی فک روی لینک زیر کلیک نمایید.

>>  در رفتگی فک   <<