لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

سکته قلبی(حمله قلبی):

  • 1403-03-29

سکته قلبی(حمله قلبی)

سکته-قلبی(حمله-قلبی)

سکته قلبی (آنفارکتوس میوکارد، MI) و یا حمله قلبی از بین رفتن یا نکروز بخشی از عضله قلبی، به علت کاهش جریان خون در عروق خونرسان(کرونری)  خود عضله قلب  می باشد.

کاهش جریان خون در عروق کرونری به علت رسوب چربی یا مواد دیگر در پوشش داخلی دیواره سرخرگی(پلاک آتروم) است. پیشرفت این پدیده می تواند به انسداد کلی رگ و وقوع سکته قلبی بیانجامد.

اگر چه شاخه‌های جانبی عروق کرونری می توانند خونرسانی به نواحی سکته کرده را به عهده بگیرند، این خونرسانی کند و موقتی است و چندین سال طول می کشد.

 

برای مطالعه بیشتر در مورد سکته قلبی(حمله قلبی) روی لینک زیر کلیک نمایید.

>>  سکته قلبی   <<