لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

بهداشت دست

شست و شوی دست ها
  • 1402-07-24

خط اول مبارزه باانتقال عفونت بهداشتی کردن صحیح دستها می باشد. بهداشتی کردن دست ساده ترین و مؤثرترین روش برای جلوگیری از انتقال عفونت محسوب می شود.
هدف از بهداشتی کردن دست ها، زدودن موجودات میکروسکوپی بیماری زایی است که در طی تماس روزمره بر روی پوست تجمع پیدا کرده و به سلامت فرد و سایرین آسیب وارد می کند و نقش مهمی در کنترل عفونت منتقله از طریق بیمارستان را دارد.

برای مطالعه بیشتر در مورد بهداشت دست روی لینک زیر کلیک نمایید.

بهداشت دست