لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

شکستگی ساعد

  • 1403-03-29

شکستگی‌ استخوان های ساعد چگونـه‌ ایـجـاد می‌شوند؟

علت‌ شکستگی‌ می‌ تواند ضربه‌ غیر مستقیم‌ باشد مانند زمانی‌که‌ فرد در حین‌ زمین‌ خوردن، دستش‌ را حائل‌ قرار داده و بـا کف‌ دست‌ زمین‌ می‌ خورد و یا ممکن‌ است‌ ضربه‌ مسـتـقـیـم‌ باشد مثل‌ زمانی‌ که‌ با چوب دستی‌ محکم‌ به‌ ساعد کـوبـیـده می‌شود. در حین‌ زمین‌ خوردن، اگـر مـچ‌ دسـت‌ در حـال چرخش‌ باشد شکستگی‌ استخوان های‌ رادیوس و اولـنـا در مقابل‌ هم‌ نبوده و یکی‌ بالاتر و دیگری‌ پایین‌ تر قرار می گـیـرد. همچنین‌ در این‌ موارد معمولا خط‌ شکستگی‌ بصورت مارپیچی‌ است‌.

شکستگی‌ ها چه‌ علائمی‌ دارند؟

Forearm fracture

وقتی‌ هر دو استخوان ساعد شکسته‌ شده است‌ شکل‌ ظـاهـری‌ ساعد تغییر می‌ یابد. ساعد در محل‌ شکستگی‌ خم‌ می‌ شود و گاهی‌ اوقات می توان نوك تیز استخوان در محل‌ شکستگـی‌ در زیر پوست‌ ساعد لمس‌ کرد. در بعضی‌ موارد نوك تیز استخوان شکسته‌ شده، پوست‌ را سوراخ کرده و بـیـرون مـی‌ زنـد و شکستگی‌ را به‌ نوع باز تبدیل‌ می‌ کند.

فرد دچار شکستگی‌ ساعـد، درد زیـادی‌ دارد و حـرکـات چرخشی‌ ساعد و مچ‌ دست‌ وی‌ بسیـار دردنـاك مـی‌ شـود. تشخیص‌ قطعی‌ شکستگی‌ هـای‌ ساعـد بـا رادیـوگرافـی‌ است‌.

 

برای مطالعه بیشتر در مورد شکستگی ساعد روی لینک زیر کلیک نمایید.

>>  شکستگی ساعد   <<