لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

استوما

  • 1403-03-22

استوما چیست؟

سوراخی است در جدار شکم که از طریق آن روده کوچک و یا روده بزرگ به خارج از شکم راه می یابند و مواد دفعی از طریق آن دفع می شوند. (به عمل ايجاد استوما، استومي مي گويند).

استوما

انواع کیسه های استومی :

کیسه استومی قابل تخلیه : انتهای کیسه جهت تخلیه باز میباشد و هر کیسه می تواند برای چندین روز مورد استفاده قرار گیرد.

کیسه غیر قابل تخلیه(يكبار مصرف) : انتهای کیسه بسته و غیر قابل تخلیه می باشد و فقط یکبار استفاده می شود.

کیسه یک تکه: کیسه و محافظ پوستی به همدیگر متصل هستند.

کیسه دو تکه : کیسه و محافظ پوستی (چسب پایه) از همدیگر جدا هستند.

مطالب فوق به منظور آشنایی شما با کولستومی و نكات خود مراقبتي تهیه شده است.
امید است با مطالعه مطالب قادر باشید به بهترين نحو از خود مراقبت نمائيد.

برای مطالعه بیشتر در مورد استوما روی لینک زیر کلیک نمایید.

استوما

>>  استوما   <<