گرید مطالب

طرح 1

صدور مجوز پذیرش بیماران بین الملل در بیمارستان ناظران

مشاور عالی بیمارستان ناظران، از صدور مجوز پذیرش بیماران بین الملل (IPD) در بیمارستان ناظران خبر داد. دکتر…

ورود دستگاه شتاب دهنده خطی مدل Vital beam از کمپانی واریان

ورود دستگاه شتابدهنده خطی vital beam از کمپانی واریان

نقش مهم آگاهی روانشناسی در برخورد با سرطان

مجموعه توجیهی نقش روانشناسی در مراقبت های بهداشتی ـــ سرطان در بزرگسالان ـــ سرطان از بزرگترین علل مرگ…

Bone-targeted therapy تارگت تراپی استخوان

داروهایی که استخوان ها را هدف قرار می دهند ممکن است برای کمک به تسکین درد استخوان یا…

Chemotherapy شیمی درمانی

شیمی درمانی نوعی درمان دارویی برای درمان سرطان است. شیمی درمانی رشد سریع  همه ي سلول های بدن،…

Endocrine therapy درمان غدد درون ریز

سیستم غدد درون ریز از اندام ها و بافت هایی که هورمون تولید می کنند تشکیل شده است.…

طرح 2

 برگزاری دوره های آموزشی ویژه پرسنل حفاظت فیزیکی بیمارستان ناظران

دوره های آموزشی ویژه پرسنل حفاظت فیزیکی بیمارستان ناظران با هدف تکریم ارباب رجوع برگزار میگردد.

مجله صورتی تارگت تراپی

Bone-targeted therapy تارگت تراپی استخوان

داروهایی که استخوان ها را هدف قرار می دهند ممکن است برای کمک به تسکین درد استخوان یا…

مجله صورتی شیمی درمانی

Chemotherapy شیمی درمانی

شیمی درمانی نوعی درمان دارویی برای درمان سرطان است. شیمی درمانی رشد سریع  همه ي سلول های بدن،…

مجله صورتی تارگت تراپی

Endocrine therapy درمان غدد درون ریز

سیستم غدد درون ریز از اندام ها و بافت هایی که هورمون تولید می کنند تشکیل شده است.…

مجله صورتی پرتو درمانی

Radiation therapy پرتو درمانی

پرتودرمانی (RT) از پرتوهای پرانرژی اشعه ایکس، پرتوهای گاما، پروتون ها و سایر منابع برای کشتن سلول های…

مجله صورتی جراحی

Surgery جراحی

جراحی، درمان اصلی یا  اولیه برای سرطان تهاجمی پستان است. درمان سیستمیک یا پرتودرمانی ممکن است قبل از…

طرح 3

طرح 4 (جدید)

طرح 5 (جدید)