لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

دکتر سیدجواد میرزائی

درباره پزشک

متخصص بیهوشی

شماره نظام پزشکی: 61238

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -