لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

درباره پزشک

متخصص راديوتراپي و انكولوژي

شماره نظام پزشکی: 30990

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: مشهد، خیابان کوه سنگی ، کوه سنگی 6 ، ساختمان پزشکان سینا ، طبقه 4 ، واحد17

تلفن مطب: 05138582060