دکتر غلامحسین نوفرستی

درباره پزشک

بیوگرافی دکتر غلامحسین نوفرستی، بیمارستان ناظران، 

دکتری تخصصی ...

سال درجه دانشگاه

متخصص ...

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 08:00 - 10:00 بیمارستان ناظران - کلینیک تخصصی
none -

درباره دکتر دکتر غلامحسین نوفرستی، دکتر غلامحسین نوفرستی، دکتر غلامحسین نوفرستی درباره دکتر غلامحسین نوفرستی …