لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

درباره پزشک

متخصص جراح دهان و فک و صورت

شماره نظام پزشکی: 83696

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -