لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

دکتر مهدیه ساغری

درباره پزشک

متخصص بیهوشی

شماره نظام پزشکی: 129078

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -