دکتر منصوره سرگزی مقدم

درباره پزشک

متخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی

شماره نظام پزشکی: 95581

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -