لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

دکتر مصطفی حسینی شایه

درباره پزشک

پزشک عمومی

شماره نظام پزشکی: 58553