دکتر مسعود مهدوی زفرقندی

درباره پزشک

متخصص اورولوژی - فلوشیپ پيوند كلیه

شماره نظام پزشکی: 127150