لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

دکتر مریم مجتبوی

درباره پزشک

متخصص داخلی

شماره نظام پزشکی: 96213

آدرس مطب: بیمارستان موسی بن جعفر

تلفن مطب: 38596061