دکتر مریم مجتبوی

درباره پزشک

متخصص داخلی

شماره نظام پزشکی: 96213

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -