لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

دکتر مریم احمدزاده

درباره پزشک

متخصص طب اورژانس

شماره نظام پزشکی: 108096

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -