لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

دکتر محمد حسن نمائی

درباره پزشک

متخصص بیهوشی

شماره نظام پزشکی: 59604

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -