لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

دکتر محمد ابراهیم زاده

درباره پزشک

جراح عمومی

شماره نظام پزشکی: 81457

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -