دکتر محمدیاسر دادپور رودی

درباره پزشک

متخصص جراح عمومی

شماره نظام پزشکی: 142732