لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

دکتر محمدحسین جامی خراسانی

درباره پزشک

پزشک عمومی

شماره نظام پزشکی: 50784