لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

دکتر محسن سیف الهی

درباره پزشک

پزشک عمومی

شماره نظام پزشکی: 84902

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -