دکتر مجید رضوی

درباره پزشک

متخصص بیهوشی

شماره نظام پزشکی: 36979

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -