لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

دکتر فرهود صدرالسادات

درباره پزشک

متخصص بيهوشی

شماره نظام پزشکی: 67549