لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

دکتر فرشته ممدوحی

درباره پزشک

متخصص نفرولوژی

شماره نظام پزشکی: 82396

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -