لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

دکتر فاطمه همایی شاندیز

درباره پزشک

متخصص راديوتراپي و انكولوژي

شماره نظام پزشکی: 43635

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -