لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

دکتر علیرضا نجاریان

درباره پزشک

پزشک عمومی

شماره نظام پزشکی: 51246

آدرس مطب: بیمارستان مهر و پاستور

تلفن مطب: 38410244 - 38427011