لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

دکتر علیرضا حمزه ئی

درباره پزشک

روان پزشک

آدرس مطب : دانشگاه 16 - ساختمان سپید - طبقه 1

تلفن مطب : 38586175 - 38586123