دکتر علیرضا برجسته زائری

درباره پزشک

متخصص جراح عمومی

شماره نظام پزشکی: 47576

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -