لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

دکتر عرفان صداقت

درباره پزشک

متخصص بیهوشی

شماره نظام پزشکی: 108291

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -