لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

دکتر عباسعلی زنگانه

درباره پزشک

متخصص بیهوشی

شماره نظام پزشکی: 74893