دکتر شیما شیبانی

درباره پزشک

متخصص طب اورژانس

شماره نظام پزشکی: 139970