لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

دکتر شیرین جعفری

درباره پزشک

متخصص طب اورژانس

شماره نظام پزشکی: 85104