دکتر شهره سعید

درباره پزشک

متخصص زنان

شماره نظام پزشکی: 88350

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -