لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

دکتر سید هادی هاشمی

درباره پزشک

متخصص داخلی

شماره نظام پزشکی: 39704

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -