دکتر سید نادر حسینی ناوی

درباره پزشک

متخصص قلب وعروق

شماره نظام پزشکی: 123548

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -