لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

دکتر سیدعلیرضا بامشکی

درباره پزشک

متخصص بیهوشی

شماره نظام پزشکی: 46232

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -