لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

دکتر سيد مجيد حقیقت شعار

درباره پزشک

متخصص بیهوشی

شماره نظام پزشکی: 74036