لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

دکتر سمیرا حامد عظیمی

درباره پزشک

متخصص داخلي

شماره نظام پزشکی: 109935

آدرس مطب : کلینیک بیمارستان رضوی

آدرس تلفن : 36668888