دکتر سمیرا حامد عظیمی

درباره پزشک

متخصص داخلي

شماره نظام پزشکی: 109935