لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

دکتر سعید حفیظی لطف آبادی

درباره پزشک

متخصص داخلی

شماره نظام پزشکی: 56229

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -