دکتر سعيدرضا قنبری زاده

درباره پزشک

متخصص اورولوژی - فلوشيپ جراحی درون بين كليه (اندويورولوژی)

شماره نظام پزشکی: 99102