لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

دکتر حمید پیله ور

درباره پزشک

پزشک عمومی

شماره نظام پزشکی: 55119

آدرس مطب: بیمارستان سینا

تلفن مطب: 38544315