لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

دکتر حمید پیله ور

درباره پزشک

پزشک عمومی

شماره نظام پزشکی: 55119

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -